Saturday, 23 June 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 25 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 9:6-9)
6. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: 'Here, wat wil U hê moet ek doen?' En die Here antwoord hom: "Staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word wat jy moet doen."
7. En die manne wat saam met hom was, het sprakeloos gestaan, terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. 
8  Toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie; en hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring. 
9. En drie dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie. 

Monday 25 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 9:6-9)
6. Trembling and astonished he asked: 'Lord, what do You desire me to do?' The Lord said to him: "But arise and go into the city, and you will be told what you must do."
7. The men who were accompanying him were unable to speak (for terror), hearing the voice but seeing no one.  
8. Then Saul got up from the ground, but though his eyes were opened, he could see nothing; so they led him by the hand and brought him into Damascus. 
9. And he was unable to see for three days, and he neither ate nor drank anything. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


No comments:

Post a Comment