Saturday, 23 June 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 27 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 9:16-20)
16. "Want Ek sal hom toon hoeveel hy vir My Naam moet ly. 
17. En Ananías het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê: 'Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word.'
18. En dadelik het daar iets soos skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien; en het opgestaan en is gedoop. 
19. En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword. En Saulus was 'n paar dae saam met die dissipels in Damaskus,
20. en hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig, dat Hy die Seun van God is. 

Wednesday 27 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 9:16-20)
16. "For I will make clear to him how much he will be afflicted and must endure and suffer for My Name's sake."
17. So Ananias left and went into the house. And he laid his hands on Saul and said: 'Brother Saul, the Lord Jesus, Who appeared to you along the way by which you came here, Has sent me that you may recover your sight and be filled with the Holy Spirit. 
18. And instantly something like scales fell from Saul's eyes, and he recovered his sight. Then he arose and was baptized, 
19. and after he took some food he was strengthned. For several days afterward, he remained with the disciples at Damascus.  
20. And immediately in the synagogues he proclaimed Jesus, saying: "He is the Son of God!" 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Many thanks to Margaret Mtembe who kindly sent this powerful Bible verse my way, to use accordingly. 

No comments:

Post a Comment