Monday, 4 June 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 18 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 8:8-14)
8. En daar was groot blydskap in daardie stad. 
9. En 'n sekere man met die naam van Simon het vantevore in die stad met towery omgegaan, en die bevolking van Samaría verbyster deur te sê dat hy iets besonders was. 
10. En almal klein en groot, het hom aangehang en gesê: 'Hy is die groot krag van God.'
11. En hulle het hom aangehang, omdat hy hulle 'n geruime tyd deur sy towery verbyster het. 
12. Maar toe hulle Filipus geglo het, wat die evangelie aangaande die koninkryk van God en die Naam van Jesus Christus verkondig het, is hulle gedoop, manne sowel as vroue.  
13. En Simon het ook self gelowig geword, en nadat hy gedoop was, gedurig by Filippus gebly; en hy was verbaas toe hy die tekens en groot kragte sien gebeur.   
14. En toe die apostels in Jerusalem hoor dat Samaría die Woord van God aangeneem het, het hulle Petrus en Johannes na hulle gestuur. 

Monday 18 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 8:8-14)
8. And there was great rejoicing in that city.  
9. But there was a man named Simon, who had formerly practiced magic arts in the city, to the utter amazement of the Samaritan nation, claiming that he himself was an extraordinary and distinguised person.  
10. They all paid earnest attention to him, from the least to the greatest, saying: 'This man is that exhibition of the power of God, which is called great (intense).'
11. And they were attentive and made much of him, because for a long time he had amazed and bewildered and dazzled them with his skill in magic arts.  
12. But when they believed the good news (the gospel) about the kingdom of God and Name of Jesus Christ (the Messiah) as Philip preached it, they were baptized both men and woman. 
13. Even Simon himself believed (he adhered to, trusted in, and relied on the teaching of Philip), and after being baptized, devoted himself constantly to him. And seeing signs and miracles of great power which were being performed, he was utterly amazed.  
14. Now when the apostles at Jerusalem heard that (the country of) Samaria had accepted and welcomed the Word of God, they sent Peter and John to them. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


No comments:

Post a Comment