Monday, 11 June 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 24 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 9:1-5)
1. Maar Saulus wat nog dreiging en moord geblaas het teen die dissipels van die Here, het na die hoëpriester gegaan
2. en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat hy mense sou vind wat van die Weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. 
3. En toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af;
4. en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê: "Saul, Saul, waarom vervolg jy My?"
5. En hy sê: 'Wie is U Here?' En die Here antwoord: "Ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop."

Sunday 24 June 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 9:1-5)
1. Meanwhile Saul, still drawing his breath hard from threatening and murderous desire against the disciples of the Lord, went to the high priest 
2. and requested of him letters to the synagogues of Damascus (authorising him), so that if he found any men or women belonging to the Way (of life as determined by faith in Jesus Christ), he might bring them bound (with chains) to Jerusalem.  
3. Now as he travelled on, he came near to Damascus, and suddenly a light from heaven flashed around him, 
4. and he fell to the ground. Then he heard a voice saying to him: "Saul, Saul, why are you persecuting Me (harassing, troubling, and molesting Me)?"
5. And Saul said: 'Who are You Lord?'
And He said: "I Am Jesus, Whom you are persecuting. It is dangerous and it will turn out badly for you to keep kicking against the good (to offer vain and perilous resistance)." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


No comments:

Post a Comment