Friday, 19 August 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.


Vrydag 2 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(James 1:13)
Let no one say when he is tempted, I am tempted from God; for God is incapable of being tempted by (what is) evil, and He Himself tempts no one. 

Friday 2 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Jakobus 1:13)
Laat niemand as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving, now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 3 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(2 Korinthiërs 5:21)
Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom. 

Saturday 3 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(2 Corinthians 5:21)
God made the One Who did not know sin, to be sin for us, so that in Him we would become the righteousness of God. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving, now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 4 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(2 Korinthiërs 6:2)
Want Hy sê: "In die tyd van die welbehae het ek jou verhoor, en in die dag van heil het Ek jou gehelp." Kyk, nou is dit die tyd van die welbehae; kyk, nou is die dag van heil. 

Sunday 4 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(2 Corinthians 6:2)
For He says: "I heard you at the acceptable time, and in the day of salvation I helped you." Look, now is the acceptable time, look, now is the time of salvation. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving, now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 25 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Psalm 27:1,5)
1. Die Here is my lig en my heil; vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe: vir wie sou ek vervaard wees?
5. Want Hy steek my weg in Sy hut in die dag van onheil; Hy verberg my in die skuilplek van Sy tent; Hy verhef my op 'n rots. 

Thursday 25 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 27:1,5)
1. The Lord delivers and vindicates me! I fear no one! He protects my life. I am afraid of no one!
5. He will surely give me shelter in the day of danger; He will hide me in His sacret home; He will place me high on an inacessible rocky summit. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving, now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 5 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(2 Korinthiërs 6:16b)
Want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het: "Ek sal in hulle woon, en onder hulle wandel, en Ek sal hulle God wees, en hulle sal vir My 'n volk wees."

Monday 5 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(2 Corinthians 6:16b)
For we are the temple of the living God, just as God said: "I will live in them, and I will walk among them, and I will be their God, and they will be my people."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving, now and forever more.)


Many thanks to "Jesus is my Saviour," who posted this phenomenal illustration of John 8:12 on FB. May God bless you richly. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 27 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 21:5)
Die lewe het hy van U begeer; U het hom dit gegee: lengte van dae vir ewig en altyd. 

Saturday 27 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 21:4)
He asked life of You, and You gave it to him - long life forever and evermore.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and worship, now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 31 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Psalm 16:8,9)
8. Ek stel die Here altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie. 
9. Daarom is my hart bly en my eer juig; ook sal my vlees in veiligheid woon. 

Wednesday 31 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 16:8,9)
8. I have set the Lord continually before me; because He is at my right hand, I shall not be moved. 
9. So my heart rejoices and I am happy; my life is safe. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving, now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 26 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 22:25)
Want Hy het die ellende van die ellendige nie verag of verfoei, en Sy aangesig vir hom nie verberg nie; maar Hy het gehoor toe dié Hom aangeroep het om hulp. 

Friday 26 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 22:24)
For He Has not despised or abhorred the affliction of the afflicted; neither Has He hidden His face from him, but when he cried to Him, He heard. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

 Donderdag 1 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Jakobus 1:6,7)
6, Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel; want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. 
7. Want dié mens moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. 

Thursday 1 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(James 1:6,7)
6. But when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. 
7. That person should not expect to receive anything from the Lord. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving, now and forever more.)


'M PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 29 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Jakobus 1:5)
En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word. 

Monday 29 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(James 1:5)
If any of you lacks wisdom, you should ask God, Who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and worship, now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 6 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(2 Korinthiërs 10:4,5)
4. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, 
5. Terwyl ons planne verbreek, en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem, tot die gehoorsaamheid aan Christus. 

Tuesday 6 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(2 Corinthians 10:4,5)
4. For the weapons of our warfare are not human weapons, but are made powerful by God for tearing down strongholds. We tear down arguments  
5. And every arrogant obstacle that is raised up against the knowledge of God, and we take every thought captive to make it obey Christ.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving, now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 7 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(2 Korinthiërs 12:9)
En Hy het vir my gesê: "My genade is vir jou genoeg, want My krag word in swakheid volbring." Baie liewer sal ek dan in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. 

Wednesday 7 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(2 Corinthians 12:9) 
But He said to me: "My grace (My favour and loving-kindness and mercy) is enough for you (sufficient against any danger and enables you to bear the trouble manfully); for My strength and power are made perfect (fulfilled and completed) and show themselves most effective in (your) weakness." Therefore I will all the more gladly glory in my weaknesses and infirmities, that the strength and power of Christ (the Messiah) may rest (yes, may pitch a tent over and dwell) upon me.

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving, now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 9 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Johannes 5:28,29)
28. "Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, Sy stem sal hoor, 
29. "En sal uitgaan - die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe; en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling."

Friday 9 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(John 5:28,29)
28. "Do not be amazed at this, because when all who are in the tombs will hear His voice -
29. "And will come out - the ones who have done what is good, to the resurrection resulting in life, and the ones who have done what is evil, to the resurrection resulting in condemnation. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.


Dinsdag 30 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Petrus 1:24,25)
24. Want alle vlees is soos gras, en al die heerlikheid van die mens soos 'n blom van die gras. Die gras verdor en sy blom val af,
25. Maar die Woord van die Here bly tot in ewigheid. 

Tuesday 30 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 Peter 1:24,25)
24. For, all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field; the grass withers and the flowers fall, 
25. But the Word of the Lord endures forever. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving, now and forever more.)

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 28 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Petrus 1:3)
Geseënd is die God en Vader van onse Here Jesus Christus wat na Sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. 

Sunday 28 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 Peter 1:3)
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ! In His great mercy He Has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead.   

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving, now and forever more.)'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 11 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Galasiërs 3:9)
Sodat die wat uit die geloof is, geseën word saam met die gelowige Abraham. 

Sunday 11 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Galatians 3:9)
So then, those who are people of faith, are blessed and made happy and favoured by God (as partners in fellowship) with the believing and trusting Abraham.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving, now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 10 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Galasiërs 3:29)
En as julle san Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham, en volgens die belofte erfgename. 
 
Saturday 10 September 2016
A PEARL FOR EACH DAY:
(Galatians 3:29)
And if you belong to Christ, then you are Abraham's descendants, heirs according to the promise.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving, now and forever more.)'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 24 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Jakobus 5:15,16)
15. En die gebed van geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. 
16. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. 

Wednesday 24 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(James 5:15,16)
15. And the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up - and if he has committed sins, he will be forgiven. 
16. So confess your sins to one another, and pray for one another so that you may be healed. The prayer of a righteous person has great effectiveness. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and worship, now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 23 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Jakobus 4:7)
Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. 

Tuesday 23 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(James 4:7)
So submit to God. But resist the devil, and he will flee from you. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and worship, now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 22 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Hebreërs 11:6)
En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag; want hy wat tot God gaan, moet glo dat Hy is, en 'n beloner is van die wat Hom soek. 

Monday 22 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Hebrews 11:6)
Now without faith it is impossible to please Him, for the one who approaches God must believe  that He exists, and that He rewards those who seek Him. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, worship, praise and worship, now and forever more.)


Monday, 8 August 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 17 Augustus 2016. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Jesaja 1:18)
"Kom nou, laat ons die saak uitmaak," sê die Here. "Al was julle sondes soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was dit rooi soos purper, dit sal word soos wol."

              ~~~~~~~~~~~~~
Wednesday 17 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Isaiah 1:18)
(AMPLIFIED BIBLE VERSION)
"Come now, let us reason together," says the Lord. "Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow; though they are red like crimson, they shall be like wool."

(NEW ENGLISH TRANSLATION:)
"Come, let us consider you options," says the Lord. "Though your sins have stained you like the colour red, you can become white like snow; they are as easy to see as the colour scarlet, you can become white like wool."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
   /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving, forever and ever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 19 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Jeremia 9:24)
"Maar laat hy wat wil roem, hom hierop beroem dat hy verstaan en My ken, dat Ek die Here is wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen; want in dié dinge het Ek 'n behae," spreek die Here. 

                ~~~~~~~~~~~~~
Friday 19 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Jeremiah 9:24)
"If people want to boast, they should boast about this: They should boast that they understand and know Me. They should boast that they know and understand that I, the Lord, act out of faithfulness, loving-kindness, fairness and justice in the earth, for in these things I delight," says the Lord.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
   /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving, forever and ever.)'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 21 Augustus 2016. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG: 
(1 Johannes 4:15)
Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is - God bly in hom, en hy in God. 

                ~~~~~~~~~~~~~

Sunday 21 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 John 4:15)
If anyone confesses that Jesus is the Son of God - God resides in him, and he in God. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
   /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving, forever and ever.)'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 20 Augustus 2016.

'N PÊREL VIR ELKE DAG: 

(1 Johannes 4:9)
Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God Sy eniggebore Seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur Hom kan lewe. 

                ~~~~~~~~~~~~~

Saturday 20 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 John 4:9)
By this the love of God is revealed in us: that God Has sent His one and only Son into the world, so that we might live through Him. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
   /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving, forever and ever.)'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 15 Augustus 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Handelinge 2:19,20)
19. "En Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. 
20. "Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed, voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom."

                ~~~~~~~~~~~~~
Monday 15 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 2:19,20)
19. "And I will perform wonders in the sky above and miraculous signs on the earth below, blood and fire and clouds of smoke. 
20. "The sun will be changed to darkness and the moon to blood, before the great and glorious day of the Lord comes,"

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
   /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving, forever and ever.)'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 12 Augustus 2016. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Hebreërs 13:15)
Laat ons dan gedurig deur Hom, aan God 'n lofoffer bring, dit is die vrug van die lippe wat Sy Naam bely. 

                ~~~~~~~~~~~~~

Friday 12 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Hebrews 13:15)
Through Him, let us continually offer up a sacrifice of praise to God, that is: the fruit of our lips, acknowledging His Name. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
   /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving, forever and ever.)'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 13 Augustus 2016. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Jesaja 12:4,5)
4. En julle sal in dié dag sê: "Dank die Here, roep Sy Naam aan, maak Sy dade onder die volke bekend, verkondig dat Sy Naam hoog is. 
5. Psalmsing tot eer van die Here, want Hy het heerlike dinge gedoen; laat dit bekend wees op die hele aarde. 

                ~~~~~~~~~~~~~
Saturday 13 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Isaiah 12:4,5)
4. At that time you will say: "Praise the Lord! Ask Him for help! Call upon His Name, and by means of His Name (in solemn entreaty); declare and make known His deeds among the nations of the earth!" Make it known that He is unique, proclaim that His Name is exalted.
5. Sing praises to the Lord, for He Has done excellent things (gloriously); let this be known to all the earth. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
   /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving, forever and ever.)'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 14 Augustus 2016. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Jesaja 32:17,18)
17. En die werking van die geregtigheid sal vrede wees, en die voortbrengsel van die geregtigheid, rus en veiligheid tot in ewigheid. 
18. En My volk sal woon in 'n plek van vrede en in veilige wonings, en in plekke van ongestoorde rus. 

                ~~~~~~~~~~~~~
Sunday 14 August 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Isaiah 32:17,18)
17. And the effect of righteousness will be peace (internal and external), and the result of righteousness will be quietness and confident trust forever.  
18. My people shall dwell in a peaceable habitation, in safe dwellings, and in quiet resting-places. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om telkens elke dag die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee, volgens u behoeftes. Aan Hom alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
   /
I am trusting the Holy Spirit of God to present the correct "Pearl" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving, forever and ever.)