Thursday, 26 January 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 30 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Johannes 2:1,2)
1. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie; en as iemand gesondig het, ons het 'n Voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die Regverdige.  
2. En Hy is 'n Versoening vir ons sondes, en nie alleen vir ons s'n nie, maar ook vir dié van die hele wêreld. 

Monday 30 January 2017. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(1 John 2:1,2)
1. My little children, I am writing these things to you so that you may not sin. But if anyone does sin, we have an Advocate with the Father, Jesus Christ the Righteous One,  
2. And He Himself is the atoning Sacrifice for our sins, and not only for our sins, but also for the whole world. 

( Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle heerlikheid, lofprysing, eer, aanbidding en danksegging, nou en tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving, now and forever.)  


Saturday, 7 January 2017

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 9 Januarie 2017. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 1:32)
En Johannes het getuig en gesê: "Ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdaal, en Hy het op Hom gebly."

Monday 9 January 2017. 
A PEARL FOR EVERY DAY:  
John gave further evidence saying: "I have seen the Spirit descending as a dove out of heaven, and He dwelt on Him, (never to depart)."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "PÊREL" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan u kom toe alle eer, heerlikheid, aanbidding en danksegging tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to  reveal the appropriate "PEARL" to you every day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever.)