Monday, 19 September 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 29 September 2016
Die pêrel vir vandag, is spesiaal vir my seun Martin Heigan, wat vandag verjaar. Dankie Martin vir al die liefde en versorging deur die jare. Mag jy nog baie wonderlike en geseënde jare hê wat voorlê. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Job 36:11)
As hulle luister en Hom dien, dan bring hulle hul dae deur in voorspoed en hul jare in aangenaamheid. 

Thursday 29 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Job 36:11)
If they obey and serve Him, they will spend the rest of their days in prosperity, and their years in contentment. 
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever more.)

Photo by Martin Heigan. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 23 September 2016 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 79:9)
Help ons O God van ons heil, om die eer van U Naam, en red ons en doen versoening oor ons sondes ter wille van U Naam. 

Friday 23 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Psalm 79:9)
Help us O God of our salvation, for the glory of Your Name! Deliver us, forgive us, and purge away our sins, for Your Name's sake. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, nou en tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever more.)'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 2 Oktober 2016 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Jona 2:1,2)
1. En Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis, 
2. En gesê: "Uit my benoudheid het ek die Here aangeroep, en Hy het my verhoor; uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp - U het my stem gehoor."

Sunday 2 October 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Jonah 1:1,2)
1. From inside the fish Jonah prayed to the Lord his God -
2. He said: "In my distress i called to the Lord, and He answered me. From the depths of the grave I called for help, and You listened to my cry."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 28 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Spreuke 19:8)
Wie verstand verkry het sy lewe lief; hy wat insig bewaar, sal die goeie vind. 

Wednesday September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Proverbs 19:8)
He who gains Wisdom loves his own life; he who keeps understanding shall prosper and find good. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 3 Oktober 2016 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Thessalonisense 5:2)
Want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag. 

Monday 3 October 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(1 Thessalonians 5:2)
For you yourselves know perfectly well that the day of the (return of the) Lord will come (as unexpectedly and suddenly) as a thief in the night. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. : A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 1 Oktober 2016 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 84:12,13)
12. Want die Here God is 'n son en skild; die Here sal genade en eer gee; Hy sal die goeie nie onthou van die wat in opregtheid wandel nie. 
13. Here van die leërskare, welgeluksalig is die mens wat op U vertrou! 

Saturday 1 October 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Psalm 84: 11,12)
11. For the Lord is a sun and shield; the Lord bestows favour and honour; no good thing does He withhold from those whose walk is blameless. 
12. O Lord Almighty, blessed is the man who trusts in You. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 4 Oktober 2016 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Thessalonisense 5:9,10)
9. Want God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur onse Here Jesus Christus -
10. Wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met Hom kan lewe. 

Tuesday 4 October 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(1 Thessalonians 5:9,10)
9. For God Has not appointed us to (incur His) wrath (He did not select us to condemn us), but (that we might) obtain (His) salvation, through our Lord Jesus Christ (the Messiah). 
10. Who died for us so that whether we are still alive or are dead (at Christ's appearing), we might live together with Him and share His life. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 5 Oktober 2016 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 14:13,14)
13. En wat julle ook al in My Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. 
14. As julle iets in My Naam vra, sal Ek dit doen. 

Wednesday 5 October 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(John 14:13,14)
13. And I will do (I Myself will grant) whatever you ask in My Name (as presenting all that I AM) so that the Father may be glorified and extolled in (through) the Son.  
14. Yes, I will grant (I Myself will do for you) whatever you shall ask in My Name (as presenting all that I AM).

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 6 Oktober 2016 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 14:16,17,18)
16. En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. 
17. Die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. 
18. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe. 

Thursday 6 October 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(John 14:16,17,18)
16. I will ask the Father and He will give you another Counsellor to be with you for ever -
17. The Spirit of Truth. The World cannot accept Him, because it neither sees Him, nor knows Him. But you know Him, for He lives with you and will be with you.  
18. I will not leave you as orphans; I will come to you. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 30 September 2016 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 68:19,20)
20. Geloofd sy die Here! Dag ná dag dra Hy ons; God is ons heil! Sela. 
21. God is vir ons 'n God van verlossinge; en die Here Here het uitkomste teen die dood. 

Friday 30 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Psalm 68:19,20))
19. Praise be to the Lord, to God our Saviour, Who daily bears our burdens.  
20. Our God is a God Who saves, from the Sovereign Lord comes escape from death. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever more.)


Thursday, 15 September 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 18 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Spreuke 27:1)
Beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie. 

Sunday 18 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Proverbs 27:1)
Do not boast about tomorrow; for you do not know what a day may bring forth. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God, to reveal the correct Pearl each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 19 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Romeine 8:26,27)
26. En net so kom die Gees ons swakhede te hulp, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sugtinge.  
27. En Hy wat die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat Hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. 

Monday 19 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Romans 8:26,27)
26. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans, and words we cannot express. 
27. And He Who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. 
  
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God, to reveal the correct Pearl each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 21 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 55:23)
Werp jou sorg op die Here, en Hy sal jou onderhou; Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. 

Wednesday 21 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 55:22)
Cast your cares on the Lord and He will sustain you; He will never let the righteous fall. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God, to reveal the correct Pearl each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.) 


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 20 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Openbaring 3:8)
"Ek ken jou werke. Kyk, Ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het My Woord bewaar, en My Naam nie verloën nie. 

Tuesday 20 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Revelation 3:8)
"I know your works. Look, I have given you an open door that no one can shut. I know that you have little strength, yet you have kept My Word and have not denied My Name."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God, to reveal the correct Pearl each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 25 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Romeine 8:38,39)
38. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede, of magte of teenwoordige of toekomende dinge,
39. Of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onse Here is nie. 

Sunday 25 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Romans 8:38,39)
38. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, 
39. neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation, will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God, to reveal the correct Pearl each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 17 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(3 Johannes 1:2)
Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan. 

Saturday 17 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(3 John 1:2)
Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God, to reveal the correct Pearl each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 22 September 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Prediker 5:11)
Soet is die slaap van die arbeider, of hy min en of hy baie eet; maar die oorversadiging van die ryke laat hom nie toe om te slaap nie. 

Thursday 22 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Ecclesiastes 5:12) 
The sleep of the labourer is sweet, whether he eats little or much, but the abundance of a rich man permits him no sleep. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
/
am trusting the Holy Spirit of God, to reveal the correct Pearl each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


Friday, 2 September 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 14 September 2016 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Filippense 4:13)
Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. 

Wednesday 14 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Philippians 4:13) 
I am able to do all things through the One Who strengthens me. (I am ready for anything and equal to anything) through Him; (I am self-sufficient in Christ's sufficiency.)

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 26 September 2016 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Maleági 3:18)
Dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat God nie dien nie. 
 
Monday 26 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Malachi 3:18)
And you will again see distinction between the righteous and the wicked, between those who serve God and those who do not. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever).


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 8 Oktober 2016 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Maléagi 3:16,17)
16. Toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek; en die Here het dit opgemerk en gehoor, en daar is 'n gedenkboek voor Sy aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en Sy Naam eer. 
17. "En hulle sal My tot 'n eiendom wees," sê die Here van die leërskare. "Op die dag wat Ek skep, sal ek met hulle medelye hê, soos 'n man medelye het met sy seun wat hom dien."

Saturday 8 October 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Malachi 3:16,17)
16. Then those who feared the Lord talked with each other, and the Lord listened and heard. A scroll of remembrance was written in His presence, concerning those who feared the Lord and honoured His Name. 
17. "They will be Mine," says the Lord Almighty. "In the day that I make up My treasured possession. I will spare them just as in compassion a man spares his son who serves him."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever more.)'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 24 September 2016 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Romeine 8:11)
En as die Gees van Hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal Hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur Sy Gees wat in julle woon. 

Saturday 24 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Romans 8:11)
And if the Spirit of Him Who raised Christ from the dead is living in you, He Who raised Christ from the dead, will also give life to your mortal bodies, through His Spirit Who lives in you. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever).


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 27 September 2016 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Romeine 6:23)
Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here. 

Tuesday 27 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Romans 6:23)
For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 16 September 2016 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(1 Johannes 1:9)
As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. 

Friday 16 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(1 John 1:9)
But if we confess our sins, He is faithful and righteous, forgiving us our sins and cleansing us from all unrighteousness. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 15 September 2016 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Jakobus 4:7)
Onderwerp julle dan aan God; weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. 

Thursday 15 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(James 4:7)
Submit yourselves to God; resist the devil, and he will flee from you. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 13 September 2016 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Jesaja 42:8)
"Ek is die Here, dit is My Naam; en My eer sal ek aan geen ander gee, of ook My lof aan die gesnede beelde nie." 

Tuesday 13 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Isaiah 42:8)
"I Am the Lord! That is My Name! I will not share My glory with anyone else, or the praise due to Me with idols."
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving, now and forever more.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 12 September 2016 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Efesiërs 2;13,14)
13. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroër ver was, naby gekom deur die bloed van Christus. 
14. Want Hy is ons vrede, Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het. 

Monday 12 September 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY: 
(Ephesians 2:13,14)
13. But now in Christ Jesus you who used to be far away, have been brought near by the blood of Christ. 
14. For He is our peace, the One Who made both groups into one and Who destroyed the middle wall of partition, the hostile wall between us. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" aan u deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou tot in alle ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all glory, honour, praise, worship and thanksgiving now and forever more.)