Monday, 4 June 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 5 Junie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 7:11-15)
11. "En 'n hongersnood en groot benoudheid het oor die hele Egipteland en Kanaän gekom, en ons vaders kon geen voedsel kry nie. 
12. "En toe Jakob hoor dat daar koring in Egipte was, het hy ons vaders die eerste keer uitgestuur. 
13. "En die tweede keer is Josef deur sy broers herken, en die afkoms van Josef het aan Farao bekend geword. 
14. "Toe het Josef uitgestuur en sy vader Jakob laat roep en sy hele familie, vyf-en-sewentig siele. 
15. "En Jakob het afgetrek na Egipte en daar gesterwe, hy en ons vaders."

Tuesday 5 June 2018.
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 7:11-15)
11. "Then there came a famine over all Egypt and Canaan, with great distress, and our forefathers could find no fodder (for the cattle) or vegetable substance (for their households).
12. "But when Jacob heard that there was grain in Egypt, he sent forth our forefathers to go there on their first trip. 
13. "And on their second visit Joseph revealed himself to his brothers, and the family of Joseph became known to Pharaoh, and his origin and race.  
14. "And Joseph sent an invitation, calling to himself Jacob his father and all his kindred, seventy five persons in all. 
15. "And Jacob went down into Egypt, where he himself died, as did also our forefathers."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)No comments:

Post a Comment