Saturday, 29 October 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Domderdag 3 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Spreuke 26:2)
Soos die voëltjie wegfladder, soos die swaweltjie wegvlieg, so is 'n vervloeking sonder oorsaak: dit kom nie uit nie. 

Thursday 3 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Proverbs 26:2)
Like a fluttering sparrow or a darting swallow, an undeserved curse does not alight or come to rest. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 2 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Deuteronomium 30:19)
Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe en die dood, die seën en die vloek het Ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. 

Wednesdsy 2  November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Deuteronomy 30:19)
This day I call heaven and earth as witnesses against you, that I have set before you life and death, blessings and curses. Now choose life, so that you and your children may live. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 5 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Matthéüs 10:30, 31)
30. En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. 
31. Wees dan nie bevrees nie: julle is meer werd as baie mossies. 

A PEARL FOR EACH DAY:
Saturday 5 November 2016. 
(Matthew 10:30,31)
30. Even all the hairs on your head are numbered.  
31. So do not be afraid; you are more valuable than many sparrows. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 6 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Romeine 8:14)
Want almal wat deur die Gees van God gelei word, dié is kinders van God. 

Sunday 6 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Romans 8:14)
For all who are led by the Spirit of God, are the sons of God.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 7 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Jesaja 32:17)
En die werking van die geregtigheid sal vrede wees, en die voortbrengsel van die geregtigheid, rus en veiligheid tot in ewigheid.

Monday 7 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Isaiah 32:17)
And the effect of righteousness will be peace (internal and external), and the result of righteousness will be quietness and confident trust forever.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY B

Dinsdag 8 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Jesaja 33:22)
Want die Here is ons Regter, die Here is ons Aanvoerder, die Here is ons Koning: Hy sal ons verlos. 

Tuesday 8 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Isaiah 33:22)
For the Lord is our Judge, the Lord is our Lawgiver, the Lord is our King; He will save us. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 9 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Romeine 12:2)
Wednesday 9 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Romans 12:2)
Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is - His good, pleasing and perfect will. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 11 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 17:20,21)
20. "Maar Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in My sal glo;
21. "Dat almal een mag wees net soos U Vader, in My en Ek in U; dat hulle ook in Ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U My gestuur het."

Friday 11 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(John 17:20,21)
20. "My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in Me, through their message;
21. "That all of them may be one, Father, just as You are in Me and I Am in You. May they also be in us so that the world may believe that You have sent Me." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 13 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Romeine 8:6)
Want wat die vlees bedink, is die dood. Maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede. 

Sunday 13 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Romans 8:6)
The mind of sinful man is death, but the mind controlled by the Spirit is life and peace.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 14 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Spreuke 27:5)
Openlike teregwysing is beter as verborge liefde. 

Monday 14 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Proverbs 27:3)
Better is open rebuke than hidden love. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 12 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Job 42;10)
En die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het; en die Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. 

Saturday 12 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Job 42:10)
After Job had prayed for his friends, the Lord made him prosperous again and gave him twice as much as he had before. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 10 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Jesaja 1:18)
"Kom nou laat ons die saak uitmaak," sê die Here. "Al was julle sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu; al was julle sonde soos purper, dit sal word soos wol."

Thursday 10 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Isaiah 1:18)
"Come now and let us reason together," says the Lord. "Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow; though they are red as crimson, they shall be like wool."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VOR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 4 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 1:12)
12. Maar almal wat Hom aangeneem het, aan hulle het Hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in Sy Naam glo. 
13. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees, of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. 

Friday 4 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(John 1:12,13)
12. But to all who have received Him - those who believe in His Name - He Has given the right to become God's children - 
13. Children not born by human parents, or by human desire, or a husband's decision, but by God.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


Monday, 17 October 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 25 Oktober 2016. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Samuel 2:2)
Niemand is heilig soos die Here nie; ja, daar is niemand buiten U, en daar is geen Rots soos onse God nie. 

Tuesday 25 October 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 Samuel 2:2)
There is none holy like the Lord, there is none besides You; yes, there is no Rock like our God. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)
'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 23 Oktober 2016. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(2 Konings 4:33-35)
33. En hy het ingegaan en die deur agter hulle twee gesluit, en tot die Here gebid. 
34. Daarna klim hy op en gaan lê op die kind, en sit sy mond op dié se mond en sy oë op dié se oë, en sy hande op dié se hande en buig oor hom neer; en die vlees van die kind het warm geword.
35. Daarop het hy teruggekom en in die huis een keer heen en weer geloop, om dan opnuut op te klim en oor hom neer te buig; en die seun het sewe maal genies; en die seun het sy oë oopgemaak. 
 
Sunday 23 October 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(2 Kings 4:33-35)
33. So he went in, shut the door on the two of them, and prayed to the Lord. 
34. He went up and lay on the child, put his mouth on his mouth, his eyes on his eyes, and his hands on his hands. And as he stretched himself on him and embraced him, the child's flesh became warm. 
35. Then he returned and walked in the house to and fro, and went up again and stretched himself upon him. And the child sneezed seven times, and then opened his eyes. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


Many thanks to Belinda van Heerden Crail for posting this powerful verse, initiated by the Elijah List.  


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 26 Oktober 2016. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 119:41)
Laat U goedertierenhede oor my kom, O Here, U heil volgens U belofte. 

Wednesday 26 October 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Psslm 119:41) 
May Your unfailing love come to me O Lord, and Your deliverance according to Your promise. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)
'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 27 Oktober 2016. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 127:2)
Tevergeefs dat julle vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet - net so goed gee Hy dit aan Sy beminde in die slaap. 

Thursday 27 October 2016. 
(Psalm 127:2)
A PEARL FOR EACH DAY:
It is vain for you to rise up early, to take rest late, to eat the bread of (anxious) toil - for He gives (blessings) to His beloved in sleep.   
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)
'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 24 Oktober 2016. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Hebreërs 13:8)
Jesus Christus is dieselfde gister, vandag, en tot in ewigheid. 

Monday 24 October 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Hebrews 13:8)
Jesus Christ (the Messiah) is always the same, yesterday, today, (yes) and forever. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 31 Oktober 2016. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Spreuke 16:20)
Wie ag gee op die Woord, sal die goeie vind; en hy wat op die Here vertrou, is gelukkig. 

Monday 31 October 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Proverbs 16:20)
He who deals wisely and heeds God's Word and counsel shall find good, and whoever leans on, trusts in, and is confident in the Lord, - happy, blessed and fortunate is he.     

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 30 Oktober 2016.

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 100:5)
Want die Here is goed; Sy goedertierenheid is tot in ewigheid, en Sy trou van geslag tot geslag. 

Sunday 30 October 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 100:5)
For the Lord is good; His mercy and loving-kindness are everlasting, His faithfulness and truth endure to all generations. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 28 Oktober 2016. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Spreuke 9:10,11)
10. Die beginsel van die Wysheid is die vrees van die Here, en kennis van die Heilige is verstand. 
11. Want deur My word jou dae meer en word dae van lewe vir jou toegevoeg. 

Friday 28 October 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
)Proverbs 9:10,11) 
10. The reverent and worshipful fear of the Lord is the beginning (the chief and choice part) of Wisdom, and the knowledge of the Holy One is insight and understanding. 
11. For by me (Wisdom from God) your days shall be multiplied, and the years of your life shall be increased. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 22 Oktober 2016. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Samuel 2:9)
Die voete van Sy gunsgenote bewaar Hy, maar die goddelose mense kom om in duisternis; want 'n mens oorwin nie deur krag nie. 

Saturday 22 October 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 Samuel 2:9)
He will guard the feet of His godly ones, but the wicked will be silenced and perish in darkness; for by strength shall no man prevail. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY. 

Vrydag 21 Oktober 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

Vrydag 21 Oktober 2016. 
(Spreuke 4:12)
En as jy loop. Sal jou treë nie belemmer word nie, en wanneer jy hardloop, sal jy nie struikel nie. 

Friday 21 October 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Proverbs 4:12)
When you walk, your steps shall not be hampered (your path will be clear and open); and when you run, you shall not stumble. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 20 Oktober 2016. 

'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Spreuke 3:6)
Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelyk maak. 

Thursday 20 October 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Proverbs 3:6)
In all your ways know, recognize and acknowledge Him, and He will direct and make straight and plain your paths. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


Saturday, 8 October 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 11 Oktober 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Romeine 10:9)
As jy met jou mond die Here Jesus bely, en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. 

Tuesday 11 October 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Romans 10:9)
Because if you acknowledge and confess with your lips that Jesus is Lord, and in your heart believe (trust in and rely on the truth) that God raised Him from the dead, you will be saved. 
 
(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)