Thursday, 24 November 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 26 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 4:14)
Maar elkeen wat drink van die water wat Ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat Ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. 

Saturday 26 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(John 4:14)
But whoever drinks the water I give them, will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water, welling up to eternal life. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 27 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 16:31)
Toe sê hule: "Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin."

Sunday 27 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 16:31)
And they answered: "Believe in the Lord Jesus Christ (give yourself up to Him, take yourself out of your own keeping and entrust yourself into His keeping) and you will be saved. And this applies (both to) you and your household as well."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 28 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Eségiël 20:20)
"En heilig My Sabbatte; en hulle sal  'n teken wees tussen My en julle, dat julle kan weet dat Ek die Here julle God is."

Monday 28 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Ezekiel 20:20)
"Keep My Sabbaths holy, that they may be a sign between us. Then you will know that I Am the Lord your God."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 29 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Sefánja 3:17)
Die Here jou God is by jou, 'n Held wat verlossing skenk. Hy verheug Hom oor jou met blydskap; Hy swyg in Sy liefde; Hy juig oor jou met gejubel. 

Tuesday 29 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Zephaniah 3:17)
The Lord your God is with you. The Mighty Warrior Who saves. He will take great delight in you; in His love He will no longer rebuke you, but will rejoice over you with singing. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 30 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Sagaría 10:1)
Bid tot die Here om reēn in die tyd van die laat reëns; die Here maak die weerligte, en Hy sal aan hulle 'n stortreën gee, plante op die veld aan iedereen. 

Wednesday 30 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Zechariah 10:1)
Ask the Lord for rain in the springtime; it is the Lord Who sends the thunderstorms. He gives showers of rain to all people, and plants of the field to everyone. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 1 Desember 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 1:35,37)
35. Die engel antwoord en sê vir haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. 
37. Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie."

Thursday 1 December 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 1:35,37)
35. The angel answered : "The Holy Spirit will come on you, and the power of the most high will overshadow you. 
37. "For with God nothing is ever impossible, and no Word from God shall be without power or impossible of fulfillment. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 2 Desember 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 6:39,40)
39. "En dit is die wil van die Vader wat My gestuur het, dat al wat Hy vir My gegee het, Ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag.  
40. "En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek sal hom opwek in die laaste dag."

Friday 2 December 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Johannes 6:39,40)
39. "And this is the will of Him Who sent Me, that I should not lose any of all that He Has given Me, but that I should give new life and raise (them all) up at the last day. 
40. "For this is My Father's will and His purpose, that everyone who sees the Son and believes in, and cleaves to, and trusts in, and relies on Him should have eternal life, and I will raise him up (from the dead) at the last day."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 3 Desember 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Johannes 8:12)
En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê: "Ek is die Lig van die wêreld; wie My volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê."

Saturday 3 December 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(John 8:12)
Then Jesus spoke to them again, saying: "I Am the light of the world. He who follows Me shall not walk in darkness, but have the light of life."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOF EACH DAY.

Sondag 4 Desember 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Josua 1:9)
"Het Ek jou nie beveel nie. Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heengaan."

A PEARL FOR EACH DAY:
Sunday 4 December 2016. 
(Joshua 1:9)
"Have I not commanded you? Be strong and of good courage; do not be afraid, nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. ./ A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 5 Desember 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 110:1)
Die Here het tot my Here gespreek: "Sit aan My regterhand, totdat Ek U vyande maak 'n voetbank vir U voete." 

Monday 5 December 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 110:1)
The Lord said to My Lord: "Sit at My right hand, till I make Your enemies Your footstool."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 6 Desember 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(Jesaja 9:5,6a)
5. Want 'n Kind is vir ons gebore, 'n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op Sy skouer, en Hy word genoem: "Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors."
6a. "Tot vermeerdering van die heerskappy, en tot vrede sonder einde."

Tuesday 6 December 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(isaiah 9:6,7a)
6. "For unto us a Child is born. Unto us a Son is given; and the government will be upon His shoulder. And His Name will be called Wonderful, Councilor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace.   
7a. "Of the increase of His government and peace there will be no end. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 7 Desember 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 91:5,6)
5. Jy hoef nie te vrees vir die skrik van die nag, vir die pyl wat bedags vlieg nie, 
6. Vir die pes wat in die donker wandel, vir die siekte wat op die middag verwoes nie. 

Wednesday 7 December 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 91:5,6)
5. You shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day. 
6. Nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


Sunday, 13 November 2016

'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 15 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Spreuke 27:15,16)
15. 'n Aanhoudende gedrup op die dag van 'n stortreën, en 'n twisgierige vrou is net eenders. 
16. Wie haar wil teëhou, hou wind teë, en sy regterhand olie. 

Tuesday 15 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Proverbs 27:15,16)
15. A quarrelsome wife is like the dripping of a leaky roof in a rainstorm.
16. Restraining her is like restraining the wind, or grasping oil with the hand.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY:

 Woensdag 16 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Romeine 9:33)
Soos geskrywe is: "Kyk, Ek lê in Sion 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling; en elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie."

Wednesday 16 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Romans 9:33)
As it is written: "Behold, I Am laying in Zion a stone that will make them stumble, a Rock that will make them fall; but he who believes in Him (who adheres to, trusts in, and relies on Him), shall not be put to shame nor be disappointed in his expectations."

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG./. A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 17 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(1 Johannes 2:28)
En nou my kinders, bly in Hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer Hy verskyn, en nie beskaamd van Hom weggaan by Sy wederkoms nie. 

Thursdag 17 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
Thursday 17 November 2016. 
(1 John 2:28)
And now dear children, continue in Him, so that when He appears, we may be confident and unashamed before Him at His coming. 
 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 18 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Daniël 6:27)
"Deur my word bevel gegee dat hulle in die hele magsgebied van my koninkryk moet bewe en sidder voor die God van Daniël, want Hy is die lewende God en Hy bestaan in ewigheid. Sy koninkryk is een wat nie vernietig kan word nie, en Sy heerskappy duur tot die einde toe."

Friday 18 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Daniel 6:26)
"I issue a decree that in every part of my kingdom, people must fear and reverence the God of Daniel. For He is the living God and He endures forever; His kingdom will not be destroyed, His dominion will never end."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 18 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 54:6)
Kyk, God is my helper. Dit is die Here wat my siel ondersteun. 

Saturday 18 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 54:4)
Surely, God is my help. The Lord is the One Who sustains me. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 20 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Amos 9:13)
"Kyk die dae kom," spreek die Here: "Dat die ploeër die maaier inhaal, en die druiwetrapper die saadsaaier; en die berge van mos sal drup; en al die heuwels daarvan oorvloei sal wees."

Sunday 20 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Amos 9:13)
"The days are coming," declares the Lord: "That the reaper will be overtaken by the plowman, and the planter by the one treading grapes. New wine will drip from the mountains, and flow from all the hills." 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 21 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Filippense 3:20,21)
20. Want ons burgerskap is in die hemele, vanwaar ons ook as Verlosser verwag die Here Jesus Christus,
21. Wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan Sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur Hy ook alles aan Homself kan onderwerp. 

Monday 21 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Philippians 3:20,21)
20. But our citizenship is in heaven. And we eagerly await our Saviour from there, the Lord Jesus Christ 
21. Who, by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies, so that they will be like His glorious body. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and fore.) 
'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 22 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Galasiërs 5:18)
Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. 

Tuesday 22 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Galatians 5:18)
But if you are led by the Spirit, you are not under the law. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 23 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:
(1 Korinthiërs 3:16) 
Weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie?

Wednesday 23 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(1 Corinthians 3:16)
Don't you know that you yourselves are God's temple, and that God's Spirit dwells in Your midst.  

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'M PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 24 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Matthéüs 24:44)
Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. 
  
Thursday 24  November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Matthew 24:44)
So you must also be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect Him. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. /. A PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 25 November 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Markus 9:7b)
Dit is My geliefde Seun, luister na Hom!

Friday 25 November 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Mark 9:7b)
This is My Son Whom I love, listen to Him!

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)


'N PÊREL VIR ELKE DAG. / A PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 11 Desember 2016. 
'N PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 91:15,16)
15. Hy sal My aanroep, en Ek sal hom verhoor; in die nood sal Ek by hom wees; Ek sal hom uitred en eer aan hom gee. 
16. Met lengte van dae sal Ek hom versadig, en Ek sal hom my heil laat sien. 

Sunday 11 December 2016. 
A PEARL FOR EACH DAY:
(Psalm 91:15,16)
15. He shall call upon Me, and I will answer him; I will be with him in trouble. I will deliver him and honour him. 
16. With long life will I satisfy him, and show him My salvation. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte "Pêrel" deur te gee elke dag, volgens u behoeftes. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging tot in ewigjeid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct "Pearl" each day, according to your needs. To Him be all honour, glory, praise, worship and thanksgiving now and forever.)