Sunday, 8 July 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 11 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:

(Handelinge 10:43-48)
43. "Aangaande Hom getuig al die profete dat elkeen wat in Hom glo,  vergifnes van sonde deur Sy Naam ontvang."
44. En toe Petrus nog besig was om te praat, het die Heilige Gees op almal geval wat die Woord gehoor het.  
45. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas dat die gawe van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is. 
46. Want hulle het gehoor hoe hulle in tale praat en God groot maak. Toe het Petrus begin praat:
47. "Niemand kan tog die water weer, dat hierdie mense wat die Heilige Gees net soos ons ontvang het, nie gedoop word nie?"
48. En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die Naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae te bly.  

Wednesday 11 July  2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 10:43-48)
43. "To Him all the prophets testify (bear witness) that everyone who believes in Him (who adheres to, trusts in, and relies on Him, giving himself up to Him), receives forgiveness of sins through His Name."
44. While Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell on all who were listening to the message. 
45. And the believers from among the circumcised (the Jews) who came with Peter were surprised and amazed, because the free gift of the Holy Spirit had been bestowed and poured out largely, even on the Gentiles.  
46. For they heard then talking in (unknown) tongues (languages) and extolling and magnifying God. Then Peter asked:
47. "Can anyone forbid or refuse water for baptizing these people, seeing that they have received the Holy Spirit just as we have?" 
48. And he ordered that they be baptized in the Name of Jesus Christ, the Messiah. Then they begged him to stay on there for some days. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)No comments:

Post a Comment