Saturday, 23 June 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 4 Julie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Handelinge 10:7-11)
7. En toe die engel wat met hom gespreek het weg was, laat roep hy twee van sy huisbediendes en 'n vroom soldaat, van die wat altyd by hom was, 
8. en vertel hulle alles, en stuur hulle na Joppe. 
9. En die volgende dag terwyl hulle nog op pad was en naby die stad kom, het Petrus op die dak gegaan om te bid;
10. en hy het baie honger geword en wou eet; en terwyl hy besig was om gereed te maak, het 'n verrukking van sinne oor hom gekom: 
11. hy sien die hemel geopend en 'n voorwerp soos 'n groot laken na hom afdaal, wat aan die vier hoeke vasgebind is, en op die aarde neergelaat word. 
 
Wednesday 4 July 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Acts 10:7-11)
7. When the angel who spoke to Cornelius had left, he called two of his servants and a God-fearing soldier from among his own personal attendants. 
8. And having rehearsed everything to them, he sent them to Joppa. 
9. The next day as they were still on their way, and were approaching the town, Peter went up to the roof of the house to pray, about the sixth hour (noon). 
10. But he became very hungry and wanted something to eat, and while the meal was being prepared, a trance came over him:
11. he saw the sky opened and something like a great sheet lowered by the four corners, descending to the earth. 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om my van die korrekte Skriflesing gedeelte te voorsien elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. Aan Hom kom toe alle eer, heerlilheid, krag, mag, majesteit, lofprysing, aanbidding, en danksegging, van nou af tot in ewigheid. 
/
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the correct portion of
Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all glory, honour, power, might, majesty, praise, worship and thanksgiving, from now and forever more.)


Excerpted from THE CHURCH OF SMALL THINGS, By Melanie Shankle. 
Many thanks to you Melanie. May God bless you richly. 


No comments:

Post a Comment