Monday, 13 November 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 19 November 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Psalm 5:11,12)

11. Maar laat almal bly wees wat by U skuil; laat hulle vir ewig jubel, en beskut U hulle; en laat in U juig die wat U Naam liefhet. 

12. Want U seën die regverdige O Here, U omring hom met welbehae soos met 'n skild.  


Sunday 19 November 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Psalm 5:11,12)

11. But let all who take refuge in You be glad; let them ever sing for joy. Spread Your protection over them, that those who love Your Name may rejoice in You. 

12. For surely O Lord You bless the righteous; You surround them with Your favour as with a shield. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment