Wednesday, 1 November 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 5 November 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psslm 65:11-13)

12. U kroon die jaar van U goedheid, en U voetspore drup van vettigheid. 

13. Die weivelde van die woestyn drup, en die heuwels gord hulleself met gejuig. 

14. Die weivelde is bekleed met troppe kleinvee, en die dale is bedek met koring, hulle juig, ook sing hulle. 


Sunday 5 November 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Psalm 65:11-13)

11. You crown the year with Your goodness, and Your paths drip with abundance. 

12. They drop on the pastures of the wilderness, and the little hills rejoice on every side. 

13. The pastures are clothed with flocks; the valleys also are covered with grain; they shout for joy, they also sing. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment