Wednesday, 1 November 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 4 November 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 64:10:11)

10. En alle mense vrees en verkondig die werk van God, en gee ag op wat Hy doen. 

11. Die regverdige sal bly wees in die Here en by Hom skuil, en al die opregtes van hart sal hulle beroem. 


Saturday 4 November 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Psalm 64:9,10)

9. All men shall fear, and shall declare the work of God; for they shall wisely consider His doing. 

10. The righteous shall be glad in the Lord, and trust in Him, and the upright in heart shall glory. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment