Sunday, 26 November 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 30 November 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 3:6-9)

6. Ek het gaan lê en aan die slaap mag raak; ek het wakker geword, want die Here ondersteun my.  

7. Ek sal nie vrees vir tienduisende van mense wat rondom my gereed staan nie. 

8. Staan op Here; verlos my, my God! Want U het al my vyande op die kakebeen geslaan; U het die tande van die goddelose stukkend gebreek. 

9. Die heil behoort aan die Here, laat U seën wees oor U volk! Sela. 


Thursday 30 November 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Psalm 3:5-8)

5. I lay down and slept; I awoke, for the Lord sustained me. 

6. I will not be afraid of ten thousands of people, who have set themselves against me all around.  

7. Arise O Lord; save me O my God! For You have struck all my enemies on the cheek bone; You have broken the teeth of the ungodly.  

8. Salvation belongs to the Lord. Your blessing is upon Your people. Selah. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment