Wednesday, 22 November 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Maandag 27 November2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomoum 11:26-29)

26. "Kyk, ek hou julle vandag seën en vloek voor: -

27. "Die seën as julle luister na die gebooie van die Here julle God wat ek julle vandag beveel;

28. "en die vloek as julle nie luister na die gebooie van die Here julle God nie, maar afwyk van die weg wat ek julle vandag beveel, om agter ander gode aan te loop, wat julle nie geken het nie. 

29. "As dan die Here jou God jou inbring in die land, waarheen jy gaan om dit in besit te neem, moet jy die seën op die berg Gerísim lê, en die vloek op die berg Ebal."


Monday 27 November 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 11:26-29)

26. "Behold, I set before you a blessing and a curse: - 

27. "the blessing if you obey the commandments of the Lord Your God which I command you today; 

28. "and the curse, if you do not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside from the way which I command you today, to go after other gods which you have not known. 

29. "Now it shall be, when the Lord your God Has brought you into the land which you go to possess, that you shall put the blessing on Mount Gerizim, and the curse on Mount Ebal."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment