Sunday, 5 November 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 9 November 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 95:1-3)

1. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here, laat ons juig tot eer van die rots van ons heil!

2. Laat ons Sy aangesig tegemoet gaan met lof, met lofsange Hom toejuig! 

3. Want die Here is 'n grote God, ja, 'n groot Koning bo al die gode. 


Thursday 9 November 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Psalm 95:1-3)

1. Oh come, let us sing to the Lord! Let us shout joyfully to the Rock of our salvation!

2. Let us come before His presence with thanksgiving; let us shout joyfully to Him with psalms. 

3. For the Lord is the great God, and the great King above all gods. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)

 

No comments:

Post a Comment