Sunday, 26 November 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 4 Desember 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 97:11,12)

11. Die lig is vir die regverdige gesaai en vrolikheid vir die opregtes van hart.  

12. O regverdiges wees bly in die Here, en loof Sy heilige gedenknaam!


Monday 4 December 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Psalm 97:11,12)

11. Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart. 

12. Rejoice in the Lord you righteous, and give thanks to the remembrance of His holy Name. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment