Saturday, 25 November 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 26 November 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Markus 9:37)

"Elkeen wat een van sulke kindertjies ontvang in My Naam, ontvang My. En elkeen wat My ontvang, ontvang nie My nie, maar Hom wat My gestuur het."


Sunday 26 November 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Mark 9:37)

"Whoever receives one of these little children in My Name receives Me; and whoever receives Me, receives not Me but Him Who sent Me."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment