Sunday, 5 November 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 8 November 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 74:15-17)

15. U het fontein en stroom oopgeslaan; U het standhoudende riviere laat opdroog. 

16. Aan U behoort die dag, aan U behoort ook die nag; U het hemelligte en son vasgestel. 

17. U het al die grense van die aarde bepaal; somer en winter, U het hulle geformeer. 


Wednesday 8 November 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Psslm 74:15-17)

15. You broke open the fountain and the flood; You dried up mighty rivers.  

16  The day is Yours, the night also is Yours; You Have prepared the light and the sun. 

17. You have set all the borders of the earth; You Have made summer and winter. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment