Sunday, 26 November 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 29 November 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 3:4,5)

4. Maar U Here, is 'n skild wat my beskut, my eer en die Een wat my hoof ophef. 

5. Luid roep ek die Here aan, en Hy verhoor my van Sy heilige berg. 


Wednesday 29 November 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Psalm 3:3,4)

3. But You O Lotd, are a shield to me, my Glory, and the One Who lifts up my head. 

4. I cried to the Lord with my voice. and He heard me from His holy hill. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment