Sunday, 26 November 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Donderdag 30 November 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 12:4-7)

4. "So mag julle nie doen met die Here julle God nie;

5. "maar die plek wat die Here julle God uit al julle stamme sal uitkies, om Sy Naam daar te vestig, om daar te woon, moet julle opsoek en daarheen moet julle kom. 

6. "En daarheen moet julle jul brandoffers bring, en julle slagoffers en julle tiendes, en die offergawe van julle land, en julle gelofte- en julle vrywillige offers, en die eersgeborenes van julle beeste en van julle kleinvee.  

7. "En daar moet julle voor die aangesig van die Here julle God eet en vrolik wees, julle en jul huisgesinne, en alles waar julle jul hand aan slaan, waarin die Here jou God jou geseën het."


Thursday 30 November 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 12:4-7)

4. "You shall not worship the Lord your God with such things,

5. "but you shall seek the place where the Lord your God chooses, out of all your tribes, to put His Name for His dwelling place; and there you shall go. 

6. "There you shall take your burnt offerings, your sacrifices, your tithes, the heave offerings, and firstborn of your herds and flocks. 

7. "And there you shall eat before the Lord your God, and you shall rejoice in all to which you have put your hand, you and your households, in which the Lord your God Has blessed you."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment