Saturday, 25 November 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Dinsdag 28 Novembee 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 11:30-32)

30. "Lê hulle nie oorkant die Jordaan, agter die pad in die weste, in die land van die Kanaäniete wat in die vlakte woon, teenoor Gilgal, by die terpentynbome van More nie?

31. "Want julle trek deur die Jordaan om die land in besit te neem wat die Here julle God aan julle sal gee; en julle sal dit in besit neem en daarin woon. 

32. "Onderhou dan sorgvuldiglik al die insettinge en die verordeninge wat ek julle vandag voorhou."


Tuesday 28 November 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 11:30-32)

30. "Are they not on the other side of the Jordan, toward the setting sun, in the land of the Canaanites who dwell in the plain opposite Gilgal, beside the terebinth trees of Moreh?

31. "For you will cross over the Jordan and go in and possess the land which the Lord your God is giving you, and will possess it, and dwell in it. 

32. "And you shall be careful to observe all the statutes and judgements which I set before you today."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment