Sunday, 26 November 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 28 November 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG: 

(Psalm 1:1-3)

1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose, en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie;

2. maar sy behae is in die wet van die Here, en hy oordink Sy wet dag en nag. 

3. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. 


Tuesday 28 November 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Psalm 1:1-3)

1. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful;

2. but his delight is in the law of the Lord, and in His law he meditates day and night. 

3. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither; and whatever he does shall prosper.   


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment