Wednesday, 22 November 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Saterdag 25 November 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 11:16-18)

16. "Neem julle in ag dat julle hart nie verlei word nie, sodat julle afwyk en ander gode dien en voor hulle neerbuig,

17. "en die toorn van die Here teen julle ontvlam en Hy die hemel toesluit, sodat daar geen reën is op die aarde en sy opbrengs nie gee nie, en julle gou uit die goeie land omkom, wat die Here julle gee. 

18. "Lê dan hierdie woorde van my weg in julle hart en in julle siel, en bind dit as 'n teken op julle hand, en laat dit as 'n voorhoofsband tussen julle oë wees."


Saturday 25 November 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 11:18-18)

16. "Take heed to yourselves, lest your heart be deceived, and you turn aside and serve other gods and worship them, 

17. "lest the Lord's anger be aroused against you, and He shut up the heavens so that there be no rain, and the land yield no produce, and you perish quickly from the good land which the Lord is giving you.  

18. "Therefore you shall lay up these words of mine in your heart and in your soul, and bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontlets between your eyes."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment