Friday, 26 January 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 4 Februarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 6:24-28)
24. "Maar wee julle rykes, want julle het jul troos weg. 
25. "Wee julle wat vol is, want julle sal honger ly. Wee julle wat nou lag, want julle sal treur en ween. 
26. "Wee julle wanneer al die mense goed van julle praat, want hulle vaders het net so aan die profete gedoen.
27. "Maar Ek sê vir julle wat luister: Julle moet julle vyande liefhê, doen goed aan die wat jou haat,
28. "seën die wat jou vervloek, bid vir die wat julle beledig."

Sunday 4 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 6:24-28)
24. "But woe unto you that are rich, for you have received your consolation. 
25. "Woe to you that are full, for you shall hunger. Woe unto you that laugh now, for you shall mourn and weep.  
26. "Woe unto you when all men shall speak well of you, for so did their fathers to the false prophets.
27. "But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you,
28. "bless those who curse you, pray for those who mistreat you."

(Ek vertrou die Heilge Gees van God om die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving now and forever more.)

 

No comments:

Post a Comment