Wednesday, 3 January 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 5 Januarie 2018.

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 3:23, 37,38)

23. En Hy, Jesus, was omtrent dertig jaar oud toe Hy begin leer het; en Hy was, soos hulle genoem het, die Seun van Josef, die seun van Eli. 

37. die seun van Metúsala, die seun van Henog, die seun van Jered, die seun van Mahaláleël, die seun van Kenan, 

38. die seun van Enos, die seun van Set, die seun van Adam, die seun van God. 


Friday 5 January 2018.

PEARL FOR EACH DAY:

(Luke 3:23,37,38)

23. Jesus Himself, when He began (His ministry), was about thirty years of age, being the Son, as was supposed, of Joseph, the son of Heli,

37. the son of Methuselah, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mahalaleel, the son of Cainan. 

38. the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the son of God. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment