Wednesday, 17 January 2018

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Donderdag 18 Januarie 2018.

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 17:7-9)

7. "Die hand van die getuies moet eerste teen hom wees om hom dood te maak, en daarna die hand van die hele volk. So moet jy dan die kwaad uit jou midde uitroei. 

8. "As 'n saak vir jou te swaar is om te beslis oor manslag, oor regsaansprake en oor verwonding - regsake in jou poorte - dan moet jy klaarmaak en opgaan na die plek wat die Here jou God sal uitkies;

9. "en jy moet kom na die Levitiese priesters en na die die regter wat daar in dié dae sal wees, en jy moet uitvra; dan sal hulle jou die geregtelike uitspraak te kenne gee."


Thursday 18 January 2018.

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 17:7-9)

7. "The hands of the witnesses shall be the first against him to put him to death, and afterward the hands of all the people. So you shall purge the evil from among you.  

8. "If there arises a matter too hard for you in judgement - between one kind of bloodshed and another, between one legality and another, between one kind of assault and another, matters of controversy within you towns - then arise and go to the place which the Lord your God chooses. 

9. "And you shall come to the Levitical priests and to the judge who is in office in those days, and you shall consult them and they shall make clear to you the decision."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment