Friday, 19 January 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 20 Januarie 2018.

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 37:14-17)

14. Get. Die goddelose het die swaard getrek en hulle boog gespan, om die ellendige en die behoeftige te laat val, om dié te slag wat opreg is van weg.  

15. Hulle swaard sal in hulle hart gaan, en hulle boë sal verbreek word. 

16. Tet. 'n Klein bietjie is vir die regverdige beter as die rykdom van baie goddelose;

17. want die arms van die goddelose sal verbreek word, maar die Here ondersteun die regverdiges. 


Saturday 20 January 2018.

PEARL FOR EACH DAY:

(Psalm 37:14-17)

14. The wicked draw the sword and bend their bows to cast down the poor and needy, to slay those who walk uprightly (blameless in conduct and in conversation).  

15. The swords (of the wicked) shall enter their own hearts, and their bows shall be broken. 

16. Better is the little that the (uncompromisingly) righteous have, than the ubundance (of possessions) of many who are wrong and wicked. 

17. For the arms of the wicked shall be broken, but the Lord upholds the (consistently righteous. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment