Friday, 5 January 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 6 Januarie 2018.

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 4:1-4)

1. En Jesus het vol van die Heilige Gees teruggekeer van die Jordaan af, en is deur die Gees in die woestyn gelei, 

2. waar Hy veertig dae lank deur die duiwel versoek is; en Hy het niks geëet in dié dae nie; en toe hulle verby was, het Hy naderhand honger geword. 

3. Toe sê die duiwel vir Hom: "As U die Seun van God is, sê vir hierdie klip dat dit brood moet word."

4. Maar Jesus antwoord en sê vir hom: "Daar is geskrywe: 'Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke Woord van God.'"


Saturday 6 January 2018.

PEARL FOR EACH DAY:

(Luke 4:1-4)

1. Then Jesus, full and controlled by the Holy Spirit, returned from the Jordan and was led in (by) the Holy Spirit, 

2. for (during) forty days in the wilderness, where He was tempted (tried and tested exceedingly by the devil), and He ate nothing during those days, and when they were completed, He was hungry.  

3. Then the devil said to Him: "If You are the Son of God, order this stone to turn into a loaf of bread."

4. And Jesus replied to him: "It is written: 'Man shall not live and be sustained by (on) bread alone, but by every Word and Expression of God.'"


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment