Thursday, 18 January 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Vrydag 19 Januarie 2018.

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 37:10-13)

10. Wau. En nog 'n klein rukkie, en die goddelose sal daar nie wees nie; ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie. 

11. Die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit, en hulle verlustig oor groot vrede. 

12. Sajin. Die goddelose bedink listige planne teen die regverdige, en kners op sy tande teen hom.  

13. Die Here lag oor hom, want Hy sien dat sy dag kom. 


Friday 19 January 2018.

PEARL FOR EACH DAY:

(Psalm 37:10-13) 

10. For yet a little while and the wicked shall be no more; indeed, you will look carefully for his place, but it shall be no more. 

11. But the meek shall inherit the earth, and delight themselves in the abundance of peace.  

12. The wicked plots against the just, and gnashes at him with his teeth. 

13. The Lord laughs at him, for He sees that his day is coming. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment