Friday, 5 January 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 7 Januarie 2018.

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 4:5-8)

5. Toe bring die duiwel Hom op 'n hoë berg en wys Hom al die koninkryke van die wêreld in 'n oomblik se tyd. 

6. En die duiwel sê vir Hom: "Ek sal U al hierdie mag gee en hulle heerlikheid, want dit is aan my oorgegee, en ek gee dit aan wie ek wil.

7. "As U my dan aanbid, sal alles aan U behoort."

8. En Jesus antwoord en sê vir hom: "Gaan weg agter My satan, want daar is geskrywe: 'Die Here jou God moet jy aanbid, en Hom alleen dien.'"


Sunday 7 January 2018.

PEARL FOR EACH DAY:

(Luke 4:5-8)

5. Then the devil took Him up to a high mountain, and showed Him all the kingdoms of the habitable world in a moment of time. 

6. And he said to Him: "To You I will give all this power and authority and their glory (all their magnificence, excellence, preeminence, dignity, and grace), for it has been turned over to me, and I give it to whomever I will,

7. "therefore if You will do homage to and worship me, (just once), it shall be Yours."

8. And Jesus replied to him: "Get behind Me satan! It is written: 'You shall do homage to and worship the Lord your God, and Him only you shall serve.'"


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment