Sunday, 21 January 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Sondag 21 Januarie 2018.

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 37:18-

18. Jod. Die Here ken die dae van die opregtes, en hulle erfdeel sal tot in ewigheid bly. 

19. Hulle sal nie beskaamd staan in die slegte tyd nie, en in dae van hongersnood sal hulle versadig word. 

20. Kaf. Maar die goddelose sal omkom, en die vyande van die Here soos die prag van die weivelde; hulle verdwyn soos rook, hulle verdwyn. 


Sunday 21 January 2018.

PEARL FOR EACH DAY:

(Psalm 37:18-

18. The Lord knows the days of the upright and blameless, and their heritage will abide forever. 

19. They shall not be put to shame in the time of evil; and in the days of famine they shall be satisfied. 

20. But the wicked shall perish, and the enemies of the Lord shall be as the fat of lambs (that is consumed in smoke) and as the glory of the pastures. They shall vanish; like smoke shall they consume away. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment