Sunday, 7 January 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 9 Januarie 2018.

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 4:14-19)

14. En Jesus het in die krag van die Gees na Galiléa teruggekeer, en daar het 'n gerug aangaande Hom, deur die hele omtrek uitgegaan; 

15. en Hy het in hulle sinagoges geleer, en is deur almal geprys.  

16. Toe kom Hy in Násaret waar Hy opgevoed was; en soos Hy gewoond was, gaan Hy op die Sabbatdag in die sinagoge, en staan op om te lees. 

17. En die boek van die profeet Jesaja is aan Hom oorhandig; en toe Hy die boek oopmaak, kry Hy die plek waar geskrywe is:

18. "Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees;

19. "om aan gevangenis vrylating te verkondig, en aan blindes, herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig."


Tuesday 9 February 2018.

PEARL FOR EACH DAY:

(Luke 4:14-19)

14. Then Jesus went back full of and under the power of the Holy Spirit into Galilee, and the fame of Him spread through the whole region round about.  

15. And He Himself conducted (a course of) teaching in their synagogues, being recognized and honoured and praised by all.     

16. So He came to Nazareth, (that Nazareth) where He Had been brought up, and He entered the synagogue, as was His custom on the Sabbath day. And He stood up to read. 

17. And there was handed to Him (the roll of) the book of the prophet Isaiah. He opened (unrolled) the book and found the place where it was written:

18. "The Spirit of the Lord is upon Me, because He Has anointed Me (the Anointed One, the Messiah), to preach the good news (the Gospel) to the poor; He Has sent Me to announce release to the captives and recovery of sight to the blind, to send forth as delivered those who are oppressed (who are downtrodden, bruised, crushed, and broken down by calamity),

19. "to proclaim the accepted and acceptable year of the Lord (the day when salvation and the free favours of God profusely abound).


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment