Wednesday, 3 January 2018

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Sondag 14 Januarie 2018.

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 16:16,17)

16. "Drie maal 'n jaar moet al jou manne voor die aangesig van die Here jou God verskyn op die plek wat Hy sal uitkies; op die Fees van die Ongesuurde Brode, en op die Fees van die Weke, en op die Huttefees; en hulle mag nie met leë hande voor die aangesig van die Here verskyn nie:

17. "elkeen volgens die gawe van sy hand, ooreenkomstig die seën van die Here jou God, wat Hy jou gegee het."


Sunday 14 January 2018.

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 16:16,17)

16. "Three times a year shall all your males appear before the Lord your God in the place which He chooses: At the Feast of Unleavened Bread, at the Feast of Weeks, and at the Feast of Tabernacles (or Booths). They shall not appear before the Lord empty handed:

17. "every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord your God which He Has given you."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment