Friday, 26 January 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 1 Februarie 2018. 
PÊREL VIR ELKE DAG:
(Lukas 6:9-11)
9. Toe sê Jesus vir hulle: "Ek sal aan julle 'n vraag stel: Wat is geoorloof op die Sabbat - om goed te doen of kwaad te doen; om 'n lewe te red, of om te bring?"
10. En nadat Hy almal rondom aangekyk het, sê Hy vir die man: "Steek jou hand uit!" En hy het dit gedoen; en sy hand is herstel, gesond soos die ander een. 
11. En hulle is met uitsinnigheid vervul, en het met mekaar gepraat wat hulle aan Jesus sou doen. 

Thursday 1 February 2018. 
PEARL FOR EACH DAY:
(Luke 6:9-11)
9. Then Jesus said to them: "I ask you, is it lawful and right on the Sabbath to do good (so that someone derives advantage from it) or to do evil, to save a life (and make a soul safe) or to destroy it?"
10. Then He glanced around at them all and said to the man: "Stretch out your hand!" And he did so, and the hand was fully restored like the other one. 
11. But they were filled with lack of understanding and senseless rage, and discussed (consulted) with one another what they might do to Jesus. 

(Ek vertrou die Heilge Gees van God om die korrekte Skrifgedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 
Aan Hom kom toe alle lof, eer, heerlikheid, lofprysing, aanbidding en danksegging, van nou tot in alle ewigheid. 
I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 
To Him be all honour, glory, worship, praise and thanksgiving now and forever more.)

To all my FB friends:

 No comments:

Post a Comment