Monday, 15 January 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 15 Januarie 2018.

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 4:42-

42. En toe dit dag geword het, het Hy uitgegaan, en na 'n verlate plek vertrek; en die skare het Hom gesoek, en by Hom gekom en Hom teëgehou, dat Hy nie van hulle sou weggaan nie. 

43. Maar Hy het vir hulle gesê: "Ek moet aan die ander streke ook die evangelie van die koninkryk van God bring, want daarvoor is Ek gestuur."

44. En Hy het verder in die sinagoges van Galiléa gepreek. 


Monday 15 January 2018.

PEARL FOR EACH DAY:

(Luke 4:42-44) 

42. And when daybreak came, He left (Peter's house) and went into an isolated (desert) place. And the people looked for Him until they came up to Him, and tried to prevent Him from leaving them. 

43. But He said to them: "I must preach the good news (the Gospel) of the kingdom of God to the other cities (and towns) also, for I was sent for this purpose."

44. And He continued to preach in the synagogues of Galilee.  


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)Many thanks to Rosan Marais for this interesting and edifying pic. May God bless you richly. 


No comments:

Post a Comment