Saturday, 6 January 2018

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 8 Januarie 2018.

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 4:9-13)

9. Toe bring hy Hom na Jerusalem en stel Hom op die dak van die tempel en sê vir Hom: "As U die Seun van God is, werp Uself hiervandaan neer, 

10. "want daar is geskrywe: 'Hy sal Sy engele bevel gee aangaande U, om U te bewaar, 

11. "'en hulle sal U op die hande dra, sodat U nie miskien U voet teen 'n klip stamp nie.'"

12. En Jesus antwoord en sê vir hom: "Daar is gesê: 'Jy mag die Here jou God nie versoek nie.'"

13. En toe die duiwel elke versoeking beëindig het, het hy 'n tyd lank van Hom gewyk. 


Monday 8 January 2018.

PEARL FOR EACH DAY:

(Luke 4:9-13)

9. Then he took Him to Jerusalem and set Him on a gable of the temble, and said to Him: "If you are the Son of God, cast Yourself down from here;

10. "for it is written: 'He will give His angels charge over You to guard You and to watch over you closely and carefully;

11. "'and on their hands they will bear You up, lest You strike your foot against a stone.'"

12. And Jesus replied to him: "The scripture says: 'You shall not tempt, (try, test exceedingly) the Lord your God.'"

13. And when the devil had ended every (the complete cycle) of temptation, he (temporarily) left Him (that is, stood off from Him) until another more opportune and favourable time.


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment