Tuesday, 19 December 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 20 Desember 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Spreuke 8:11-13)

11. Want wysheid is beter as korale, en al die kleinode kan daarmee nie vergelyk word nie.  

12. Ek, Wysheid, is vertroud met die skranderheid, en ek vind kennis van regte oorleg. 

13. Die vrees van die Here is om te haat wat sleg is; hoogmoed en trotsheid, 'n slegte wandel en 'n huigelagtige mond, haat ek. 


Wednesday 20 December 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Proverbs 8:11-13)

11. For skillful and Godly Wisdom is better than rubies and pearls, and all the things that may be desired are not to be compared to it. 

12. I, Wisdom (from God), make prudence my dwelling, and I find out knowledge and discretion. 

13. The reverent fear and worshipful awe of the Lord (includes) the hatred of evil, pride, arrogance (the evil way), and perverted and twisted speech,  I hate. 

 

(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment