Wednesday, 27 December 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. / PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 28 Desember 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukaa 2:33-35)

33. En Josef en Sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat van Hom gesê is. 

34. En Símeon het hulle geseën en aan Maria Sy moeder gesê: "Kyk, hierdie Kind is bestemd tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word - 

35. "ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan - sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word."


Thursday 28 December 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Luke 2:33-35)

33. And His legal father, and His mother were marveling at what was said about Him.  

34. And Simeon blessed them and said to Mary His mother: "Behold, this Child is appointed and destined for the fall and rising of many in Israel, and for a sign that is spoken against -

35. "and a sword will pierce through your own soul also - that the secret thoughts and purposes of many hearts may be brought out and disclosed."  


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment