Thursday, 14 December 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Donderdag 14 Desember 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

( Romeine 5:5)

Die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees, wat aan ons gegee is. 


Thursday 14 December 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Romans 5:5)

Now hope does not disappoint, because the love of Gof Has been poured out in our hearts by the Holy Spirit, Who was given to us. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment