Thursday, 21 December 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Veydag 22 Desember 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 16:7-9)

7. "Dan moet jy dit kook en eet op die plek wat die Here jou God sal uitkies; daarna moet jy in die môre omdraai en teruggaan na julle tente. 

8. "Ses dae lank moet jy ongesuurde brode eet, en op die sewende dag is daar 'n feestyd vir die Here jou God; dan mag jy geen werk doen nie. 

9. "Sewe weke moet jy tel; vandat die sekel die eerste keer in die ongesnyde graan geslaan word, moet jy sewe weke  begin tel."


Friday 22 December 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 16:7-9)

7. "And you shall roast of boil and eat it in the place which the Lord your God will choose. And in the morning you shall turn and go to your tents. 

8. "For six days you shall eat unleavened bread, and on the seventh day there shall be a solemn assembly to the Lord your God; you shall do no work on it. 

9. "You shall count seven weeks; begin to number the seven weeks from the time you begin to put the sickle to the standing grain."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment