Sunday, 24 December 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 25 Desember 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 2:4-7)

4. En Josef het opgegaan van Galiléa, uit die stad Násaret na Judéa die stad van Dawid, wat Betlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, 

5. om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy homself verloof het, wat swanger was. 

6. En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar,

7. en sy het haar eersgebore Seun gebaar en Hom toegedraai in doeke, en Hom in die krip neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. 


Monday 25 December 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Luke 2:4-7)

4. Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth into Judea, to the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, 

5. to be registered with Mary his betrothed wife, who was with child. 

6. So it was, that while they were there, the days were completed for her to be divered. 

7. And she brought forth her firstborn Son, and wrapped Him in swaddling cloths, and laid Him in a manger, because there was no room for them in the inn. (Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment