Monday, 11 December 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Woensdag 13 Desember 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Psalm 22:25-27)

25. Want Hy het die ellende van die ellendige nie verag en verfoei, en Sy aangesig vir hom nie verberg nie; maar Hy het gehoor toe dié hom aangeroep het om hulp.  

26. Van U kom my lof in 'n groot vergadering; ek sal my geloftes betaal in teenwoordigheid van die wat Hom vrees. 

27. Die ootmoediges sal eet en versadig word; hulle sal die Here prys wat na Hom soek; mag julle hart vir ewig lewe!


Wednesday 13 December 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Psalm. 22;24-26)

24. For He Has not despised nor abhored the affliction of the afflicted; nor Has He hidden His face from Him; but when He cried to Him, He heard. 

25. My praise shall be of You in the great assembly; I will pay My vows before those who fear Him. 

26. The poor shall eat and be satisfied; those who seek Him will praise the Lord. Let Your heart live forever!


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment