Friday, 8 December 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Saterdag 9 Desember 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Lukas 8:16-18)

16. "En niemand steek 'n lamp op, en maak dit met iets toe of sit dit onder 'n bed nie; maar hy sit dit op 'n staander, sodat die wat inkom, die lig kan sien.  

17. "Want daar is niks verborge wat nie openbaar sal word nie, of weggesteek, wat nie bekend sal word en in die lig sal kom nie. 

18. "Pas dan op hoe julle hoor; want elkeen wat het, aan hom sal gegee word; en elkeen wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy dink dat hy het." 


Saturday 9 December 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Luke 8:16-18)

16. "No one, when he has lit a lamp, covers it with a vessel or puts it under a bed, but sets it on a lampstand, that those who enter, may see the light. 

17. "For nothing is secret that will not be revealed, nor anything hidden that will not be known and come to light. 

18. "Therefore take heed how you hear. For whoever has, to him more will be given; and whoever does not have, even what he seems to have, will be taken from him."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment