Monday, 18 December 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Maandag 18 Desember 2017. 

PÊREL VIR ELKE DAG:

(Romeine 8:37-39)

37 Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het. 

38. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede  of magte, of teenwoordige of toekomende dinge;

39. of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onse Here is nie. 


Monday 18 December 2017. 

PEARL FOR EACH DAY:

(Romans 8:37-39)

37. Yet in all these things we are more than conquerors through Him Who loved us. 

38. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels nor principalities nor powers, nor things present nor things to come, 

39. nor height nor depth, nor any other created thing, shall be able to seperate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord.  


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment