Wednesday, 27 December 2017

PÊREL VIR ELKE DAG. /. PEARL FOR EACH DAY.

Dinsdag 2 Januarie 2018.

PÊREL VIR ELKE DAG:

JOHANNES DIE DOPER:

(Lukas 3:5-9)

5. "Elke dal moet opgevul word en elke berg en heuwel wegsak; en die krom draaie sal 'n reguit pad word, en die skurwe plekke gelyk weë, 

6. "en alle vlees sal die heil van God sien. 

7. Toe sê hy vir die skare wat uitgegaan het om deur hom gedoop te word: "Addergeslag, wie het julle aangewys om te vlug van die toorn wat aan kom is?

8. "dra dan vrugte wat by die bekering pas, en moenie by julleself begin sê: 'Ons het Abraham as vader,' nie; want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders vir Abraham te verwek. 

9. "Maar die byl lê ookal teen die wortel van die bome. Elke boom dan wat geen goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi."


Tuesday 2 January 2018.

PEARL FOR EACH DAY:

JOHN THE BAPTIST:

(Luke 3:5-9)

5. "Every valley and ravine shall be filled up, and every mountain and hill shall be leveled; and the crooked places shall be made straight, and the rough roads shall be made smooth;

6. "and all mankind shall see (behold and understand, and at last acknowledge) the salvation of God (the deliverance from eternal death, decreed by God). 

7. So John the Baptist said to the crowds who came out to be baptized by him: "You offspring of vipers! Who secretly warned you to flee from the coming wrath? 

8. "'Bear fruits that are deserving and consistent with (your) repentance (that is, conduct worthy of a heart changed, a heart abhoring sin.) And do not begin to say to yourselves: "'We have Abraham as our father';

for I tell you that God is able from these stones to raise up descendants for Anraham. 

9. "Even now the ax is laid to the root of the trees, so that every tree that does not bear good fruit is cut down and cast into the fire."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment