Saturday, 9 December 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Maandag 11 Desember 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 14:7-18)

7. "Maar die volgende mag julle nie eet nie van die wat herkou, en van die wat gesplitste kloue het: die kameel en die haas en die das, want hulle herkou maar het geen gesplitste kloue nie - onrein is hulle vir julle;

8. "ook die vark, want hy het gesplitste kloue, maar is geen herkouer nie - onrein is hy vir julle. Van hulle vleis mag julle nie eet, en hulle aas mag julle nie aanraak nie. 

9. "Dit mag julle eet van alles wat in die water is: alles wat vinne en skubbe het, mag julle eet. 

10. "Maar alles wat geen vinne en skubbe het nie, mag julle nie eet nie, onrein is dit vir julle. 

11. "Al die rein voëls mag julle eet. 

12. "Maar dit is wat julle uit hulle nie mag eet nie: die arend en die lammervanger en die aasvoël;

13. "en die kuikendief en die valk, en die gier na sy soorte; 

14. "en elke kraai na sy soorte;

15. "en die volstruis en die naguil en die seemeeu, en die klein valk na sy soorte;

16. "en die steenuil, en die steunuil, en die silweruil;

17. "en die pelikaan en die klein-aasvoël en die visvanger;

18. "en die groot-sprinkaanvoël en die reier na sy soorte, en die hoep-hoep en die vlermuis."


Monday 11 December 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy14:7-18)

7. "However, of those who chew the cud or that have a split hoof completely divided - you may not eat the camel, the rabbit or the coney. Although they chew the cud, they do not have a split hoof, they are  ceremonially unclean for you. 

8. "The pig is also unclean; although it has a split hoof, it does not chew the cud. You are not to eat their meat or touch their carcasses. 

9. "Of all the creatures living in the water, you may eat any that has fins and scales. 

10. "But anything that does not have fins and scales you may not eat; for you it is unclean. 

11. "You may eat any clean bird.  

12. "But these you may not eat: the eagle, the vulture, the buzzard,

13. the red kite, the falcon, and the kite after their kinds. 

14. "every raven after its kind,

15. "the ostrich, the short-eared owl, the sea gull, and the hawk after their kinds,

16. "the little owl, the screech owl, the white owl,  

17. "the jackdaw, the carrion vulture, the fisher owl, 

18. "the stork, the heron, after its kind, and the hoopoe and the bat. 


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)No comments:

Post a Comment