Friday, 8 December 2017

HERMA SE BLOG. /. HERMA'S BLOG.

Saterdag 9 Desember 2017. 

HERMA SE BLOG:

(Deuteronomium 13:16-18)

16. "En al die buit daarvan, moet jy op die stadsplein bymekaarbring, en al die buit as voloffer met vuur verbrand aan die Here julle God; en dit moet vir ewig 'n puinhoop wees, dit mag nie weer opgebou word nie. 

17. "Ook mag daar niks van wat bangoed is, aan jou hand bly kleef nie, sodat die Here Hom van die gloed van Sy toorn kan afwend, en aan jou barmhartigheid kan bewys, en Hom oor jou ontferm en jou vermenigvuldig, soos Hy aan jou vaders met 'n eed beloof het - 

18. "as jy luister na die stem van die Here jou God, om al Sy gebooie te hou wat ek jou vandag beveel, deur te doen wat reg is in die oë van die Here jou God. 


Saturday 9 December 2017. 

HERMA'S BLOG:

(Deuteronomy 13:16-18)

16. "And you shall gather all its plunder into the middle of the street, and completely burn with fire the city and all its plunder, for the Lord your God it shall be a heap forever; it shall not be built again. 

17. "So none of the accursed things shall remain in your hand, that the Lord may turn from the fierceness of His anger, and show you mercy, have compassion on you and multiply you, just as He swore to your fathers,

18. "because you have listened to the voice of the Lord your God, to keep all His commandments I command you today, to do what is right in the eyes of the Lord your God."


(Ek vertrou die Heilige Gees van God om die korrekte Skriflesing gedeelte aan my deur te gee elke dag, volgens u behoeftes en verwagtinge. 

Aan Hom kom toe alle eer, heerlikheid, krag, mag, lofprysing, aanbidding en danksegging van nou, tot in ewigheid. 

/  

I am trusting the Holy Spirit of God to reveal the appropriate section of Scripture to me every day, according to your needs and expectations. 

To Him be all glory, honour, power, might, praise, worship and thanksgiving now, and forever more.)

 

No comments:

Post a Comment